Boucle du Hainaut

Boucle du Hainaut

Naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar netwerk

Voor een geslaagde energietransitie in een duurzame wereld

Het project ‘Boucle du Hainaut’ voorziet in de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding met een transmissiecapaciteit van 6 GW tussen de hoogspanningsstations van Avelgem en Courcelles.

Deze hoofdinfrastructuur voor elektriciteitstransmissie moet het mogelijk maken om elektriciteit toegankelijk te maken tegen een competitieve en betaalbare prijs, de onthaalcapaciteit voor hernieuwbare energiebronnen te verhogen, Wallonië en in het bijzonder Henegouwen economisch aantrekkelijker te maken en een betrouwbare stroomvoorziening te garanderen.

Lees Meer

Corridor

Door Elia voorgestelde corridor voor de herzieningsaanvraag van het gewestplan

Lees al het nieuws over het project

Meer informatie over de Boucle du Hainaut

Details na de bijeenkomst met Revolht op 29 oktober 2021

Lees verder Lees verder

885 alternatieven? Wat is ermee?

Lees verder Lees verder

Administratieve procedure: waar staan we?

Lees verder Lees verder
Zie al het nieuws

Elia en 'Boucle du Hainaut' in de context van de energietransitie.

De energietransitie is onomkeerbaar ingezet door internationale, Europese en nationale politieke beslissingen. Zo heeft de Europa zich tot doel gesteld om in 2050 koolstofneutraal te zijn.2050.

En savoir plus

Een procedure in 4 fasen

Ontdek de administratieve procedure van het Boucle du Hainaut project...

Veelgestelde vragen

Hier vindt u alle meest gestelde vragen en antwoorden.

Lees verder