Boucle du Hainaut

Achtergrond

Elia en 'Boucle du Hainaut' in de context van de energietransitie.

Elia, een centrale speler in de energietransitie

De energietransitie is onomkeerbaar ingezet door internationale, Europese en nationale politieke beslissingen. Zo heeft de Europa zich tot doel gesteld om in 2050 koolstofneutraal te zijn.2050.

Om dat doel te realiseren is de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie onvermijdelijk. België moet dan ook zijn elektriciteitsnet aanpassen om de uitdaging van de energietransitie aan te gaan. Daar zien we een fundamentele verschuiving in het productiepark van fossiele naar hernieuwbare energie en veranderingen in het energieverbruik met het oog op de decarbonisering van het Europese elektriciteitssysteem.

Overgang van een gecentraliseerd elektriciteitssysteem naar een meer gedecentraliseerde productie

Ontwikkeling van het elektriciteitssysteem

Om de energietransitie, die volop aan de gang is, het hoofd te kunnen bieden, is het van cruciaal belang dat we ons op de toekomst voorbereiden door een betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar net te bouwen.

Een betrouwbaar systeem...

Dankzij een energiemix die op elk moment aan de vraag kan voldoen, de economische activiteit bevordert en ons comfort verzekert.

duurzaam...

Door hernieuwbare energiebronnen te integreren, de binnenlandse mogelijkheden volledig te benutten en aan te vullen met in het buitenland geproduceerde hernieuwbare energie die we kunnen invoeren via bijkomende interconnecties met onze buurlanden.

en betaalbaar.

Dankzij een sterk uitgebouwd elektriciteitsnet waarmee we in eigen land én in het buitenland toegang hebben tot de meest efficiënte energiebronnen. Dat zorgt voor prijsconvergentie met de buurlanden en een betere concurrentiepositie.

'Boucle du Hainaut', een essentieel project voor het Europese vermaasde net

‘Boucle du Hainaut’ is een van de essentiële projecten voor het Belgische en Europese elektriciteitsnet van morgen, het Future Grid waarmee we de uitdagingen van de energietransitie kunnen aangaan.

De ruggengraat van het transmissienet voor elektriciteit bestaat uit lijnen met een spanningsniveau van 380 kV die een grote hoeveelheid elektriciteit kunnen transporteren. Deze verbindingen zorgen voor een robuust Belgisch net en maken deel uit van het Europese vermaasde net.

Met het project ‘Boucle du Hainaut’ worden de hoofdinfrastructuren voor het transport van elektriciteit versterkt om de op zee en aan land geproduceerde energie naar de de verbruikers te transporteren.

De ruggengraat van het Belgische elektriciteitsnet en de behoefte aan transportcapaciteit voor elektriciteit

‘Boucle du Hainaut’ zal deel uitmaken van het net dat de belangrijkste assen van de Europese elektriciteitstransmissie omvat. Dit geïnterconnecteerde net is vermaasd, net als een visnet. Dat betekent dat er bij problemen op een verbinding een of meerdere andere infrastructuren de elektriciteitstransmissie volledig kunnen overnemen. Die vermazing garandeert dus in alle omstandigheden de bevoorradingszekerheid van ons land.

Dit project is opgenomen in het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 dat door de federale minister van Energie werd goedgekeurd in april 2019.

Het is ook opgenomen in de gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 van de huidige Waalse regering:

De realisatie van het project ‘Boucle du Hainaut’, een hoogspanningsverbinding tussen Avelgem en Courcelles, zal toegang geven tot betaalbare energie, bijdragen aan het bereiken van klimaatdoelstellingen en de economische activiteit ondersteunen. De regering zal in dit verband in de nodige steun verlenen, en daarbij de negatieve gevolgen voor het landschap en milieu, vooral op het vlak van elektromagnetische velden, tot een minimum beperken.

Een project op maat dat beantwoordt aan de noden van het net

Boucle du Hainaut voorziet dus in de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningslijn met een transmissiecapaciteit van 6 GW tussen de hoogspanningsstations van Avelgem en Courcelles.

Deze hoofdinfrastructuur voor elektriciteitstransmissie moet het mogelijk maken om:

  • te zorgen voor competitieve en betaalbare toegang tot elektriciteit;
  • de onthaalcapaciteit voor hernieuwbare energie te verhogen;
  • de economische ontwikkeling in Wallonië en meer bepaald in Henegouwen te ondersteunen;
  • een betrouwbare elektriciteitsbevoorrading voor de verbruikers te garanderen.