Boucle du Hainaut

De doelstellingen

Als transmissienetbeheerder voor elektriciteit moet Elia het net voortdurend aanpassen aan de vastgestelde noden en de uitdagingen in verband met de energietransitie.

Zo voldoen de door Elia ontwikkelde infrastructuurprojecten altijd aan specifieke doelstellingen waarmee gedurende het hele project rekening gehouden moet worden.

Het project ‘Boucle du Hainaut’ heeft vier hoofddoelen :

1. Competitieve en betaalbare toegang tot elektriciteit

2. Meer onthaalcapaciteit voor alle hernieuwbare energie

3. Wallonië en Henegouwen in het bijzonder economisch aantrekkelijker maken

4. Betrouwbare stroomvoorziening voor de verbruikers