Boucle du Hainaut

De locatie van de corridor tussen Avelgem en Courcelles

Een reservatieperimeter in het Gewestplan

‘Boucle du Hainaut’ zal op een spanningsniveau van 380 kV werken. Hierdoor wordt deze nieuwe verbinding een hoofdinfrastructuur voor elektriciteitstransmissie. Daarom moet Elia vóór de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning een reservatieperimeter (of een corridor) opnemen in het gewestplan.

Na meer dan twee jaar studie en onderzoek stelt Elia een corridor met een lengte van 84,8 km en een breedte van 200 meter voor, die 14 gemeenten op het Waalse grondgebied doorkruist: Kluisberg, Celles, Frasnes-Les-Anvaing, Leuse-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine le Comte, Ecaussines, Seneffe, Pont-à-Celles en Courcelles.

Door Elia voorgestelde corridor voor de herzieningsaanvraag van het gewestplan

Voor deze corridor is een aanvraag ingediend voor een herziening van het gewestplan. Het gaat dus om een 84,8 kilometer lange en 200 meter brede “zone” waarvoor Elia – in de tweede fase van het project – een stedenbouwkundige vergunning kan aanvragen om er de transmissie-infrastructuur zoals gepland te installeren.

Pas tijdens deze tweede fase wordt de positie van de masten binnen deze 200 meter bepaald.

De corridor in enkele cijfers