Boucle du Hainaut

Een administratieve procedure in 4 fasen

Timing en wettelijke procedure

FASE 1 - De voorafgaande diagnose

FASE 2 - De aanvraag voor herziening van het gewestplan

FASE 3 - De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

FASE 4 - Aanleg van de infrastructuur