Boucle du Hainaut

De technologische aanpak van Elia

Bij elk project ziet Elia erop toe dat de technologie wordt toegepast die het best aan de technische en ecologische criteria beantwoordt.

In het kader van het project ‘Boucle du Hainaut’ werden een aantal interne en externe studies uitgevoerd om de technologie te bepalen die het best aan al die criteria voldoet

De technologie voor ‘Boucle du Hainaut’

De belangrijkste verbindingen voor elektriciteitstransmissie in Europa vormen samen de zogenaamde ‘Europese backbone’. Voor dit type infrastructuur bestaat 98 % van het Europese net uit bovengrondse wisselstroomlijnen. Omdat het project ‘Boucle du Hainaut’ een belangrijke schakel is in dit net kiest Elia voor dezelfde technologie.

In functie van de technologieën en de doelstellingen van het project ligt de keuze voor wisselstroom voor de hand voor de realisatie van deze cruciale infrastructuur voor het Belgische en Europese elektriciteitsnet.

Om haar opdracht ten dienste van de samenleving uit te voeren, kan Elia enkel betrouwbare technologieën inzetten. Voor dit project is een bovengrondse wisselstroomlijn wel degelijk de meest geschikte technologie. Om deze oplossing zo goed mogelijk in het milieu te integreren en de impact ervan op het landschap zoveel mogelijk te beperken, zal het tracé uiteraard zorgvuldig worden bestudeerd en besproken met alle belanghebbenden.